Audyty urządzeń klimatyzacyjnych,chłodniczych, wentylacyjnych

Drogi kliencie skąd pewność

  • - że twoje urządzenia pobierają odpowiednią ilość prądu ?
  • - że wydajność urządzenia jest 100 % ?
  • - że powietrze nawiewane jest z odpowiednią ilością ?
  • - że wszystko zostało dokładnie sprawdzone ?
  • - że twój serwis wykonuje przeglądy tak jak trzeba ?
technologia plus | klimatyzacja

a może chciałbyś to sprawdzić? Zadzwoń zrobimy ci audyt sprawdzimy jak pracują urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze, wentylacyjne. Klimatyzator powinien posiadać współczynnik efektywności w przypadku chłodzenia około 4 EER czyli pobierając 1 KW mocy elektrycznej powinniśmy otrzymać średnio 4 KW. Bez profesjonalnego audytu możesz tylko przypuszczać, że twoje urządzenie pracuje poprawnie.

CRO

Certyfikaty F-GAZY

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie Centralnego Rejestru Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (art.19 ust.7 ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.poz.88)) wykorzystywanie urządzeń klimatyzacycjnych, chłodniczych lub pomp ciepła, zawierających co najmniej 3kg czynnika chłodniczego, wymaga rejestracji do Centralnego Rejestru Operatorów.

technologia plus | klimatyzacja
Posiadamy wymagane certyfikaty, pozwalające na wykonywanie napraw, przeglądów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Oferujemy także wsparcie w przygotowaniu stosownej karty rejestracyjnej i pomoc w procesie rejestracji urządzenia.
Audyty energetyczne dla urządzeń powyżej 12 KW
technologia plus | klimatyzacja

Ocena efektywności energetycznej klimatyzacji. Ocena powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat i powinna obejmować sprawdzanie dostosowania klimatyzacji do potrzeb i wymagań chłodzenia budynku.

W jej zakres wchodzi:

  • - porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą,
  • - sprawdzenia schematów czasu działania systemu,
  • - sprawdzenia nastaw i strategii układu automatycznej regulacji, sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza,
  • - weryfikacja parametrów obliczeniowych powietrza,
  • - sprawdzenie efektywności systemu wentylacji

Audyt energetyczny – systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.