Wentylacja

Zadaniem wentylacji w obiektach przemysłowych jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza, które w znacznej mierze powoduje pogorszenie warunków produkcji, dyskomfort pracy i wpływ nagromadzonych szkodliwych czynników dla zdrowia człowieka.
technologia plus | klimatyzacja

Zapewnienie odpowiedniego obiegu powietrza wewnątrz pomieszczenia wpływa przede wszystkim na komfort przebywania w nim, a także prawidłowe dotlenienie organizmów przebywających w nim ludzi. Całkowite odcięcie zewnętrznego dopływu powietrza wywoływać może u wielu osób dolegliwości zdrowotne, bóle głowy, poczucie duszności oraz zwiększoną wrażliwość na zmęczenie, stres, temperaturę oraz różnego rodzaju inne czynniki zewnętrzne. Systemy wentylacji mają też za zadanie usuwać z wnętrza pomieszczeń zanieczyszczone powietrze, pozwalając napłynąć do niego nowym partiom świeżego tlenu. Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń szczególne istotne jest zwłaszcza tam, gdzie z uwagi na procesy wytwórcze lub przetwórcze dochodzi do skomplikowanych procesów chemicznych lub też podwyższania temperatury powietrza, co może wywoływać niekorzystne skutki dla otoczenia.

Nasze usługi w zakresie wentylacji dotyczą:

technologia plus | klimatyzacja

Naprawy i serwisu

układów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Montaż systemów

wentylacji z funkcją chłodzenia, rekuperacji i grzania

technologia plus | klimatyzacja
technologia plus | klimatyzacja

Napraw sterowania central

wentylacyjnych i elementów współpracujących

Naprawa i serwis kurtyn powietrza

technologia plus | klimatyzacja