Na zakupach w markecie czy galerii handlowej, w biurach, urzędach bądź domach – wszędzie tam oddychamy klimatyzowanym powietrzem. Z łatwością potrafimy wskazać miejsca, w których spotykamy z klimatyzacją. Ale czy wiesz na jakich zasadach działają te urządzenia? Jaką drogę przemierza powietrze zanim dotrze do pomieszczenia?

Najczęściej spotykane systemy klimatyzacji zbudowane są z dwóch jednostek: zewnętrznej, wewnętrznej oraz łączących je ze sobą rurek. Instalacja napełniana jest specjalnym czynnikiem chłodniczym w postaci płynu, zalecanym przez producenta urządzenia. Krążąc w instalacji, poddawany jest sprężaniu i rozprężaniu, doprowadzając do obniżenia temperatury otoczenia.

Powietrze pobierane zostaje z wewnątrz i po schłodzeniu go (lub odgrzaniu) wpuszczane jest z powrotem.

Ważne: istotnym warunkiem do prawidłowego działania tego systemu jest jego szczelność.

Z czego zbudowany jest klimatyzator?

Do podstawowych elementów obiegu tworzących klimatyzator należą :

  • sprężarka – jak sugeruje nazwa – zajmuje się sprężaniem. To tutaj następuje sprężanie czynnika chłodniczego
  • parownik – tu wrze czynnik chłodniczy, odbierając jednocześnie ciepło od chłodzonego powietrza  W następstwie poboru ciepła czynnik chłodniczy rozpręża się i odparowuje. Przekazuje ciepło do sprężarki.
  • skraplacz – otrzymany sprężony czynnik chłodniczy skrapla, zamienia w stan ciekły i oddaje ciepło na zewnątrz
  • termostatyczny zawór rozprężny – reguluje ciśnienie i przepływ czynnika chłodzącego
  • wentylatory – ich zadaniem jest tworzenie przepływu powietrza między parownikiem i skraplaczem

Klimatyzator podczas chłodzenia dodatkowo osusza powietrze, a to korzystnie wpływa na zbyt wysoki poziom wilgotności ( zmniejszając przy tym niebezpieczeństwo zgromadzenia się m.in. pleśni).

W wyniku działania urządzenia na powierzchni parownika gromadzą się skropliny, które muszą być odprowadzane z urządzenia. Część klimatyzatorów wyposaża się w zbiornik na odpływ, jednak w praktyce znacznie wygodniejszym rozwiązaniem staje się tzw. odpływ grawitacyjny czyli odprowadzenie bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego. Ta metoda jest nieco droższa, jednak pozwala wyeliminować problem cyklicznego opróżniania zbiornika.


Wiele z dostępnych obecnie urządzeń może też pracować w układzie odwróconym, czyli dostarczać ciepłe powietrze do wewnątrz pomieszczeń i je ogrzewać . W klimatyzatorach wbudowany jest zawór trójdrogowy, który powoduje odwrócenie obiegu chłodniczego. Stanowi to idealne rozwiązanie w okresach przejściowych, wiosną i jesienią, gdy główne źródło ogrzewania jest wyłączone.

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie klimatyzacji : ttps://www.technologia-plus.pl/